Blue Flower

De diabetespatiënt gaat naar een pedicure met een aantekening ‘medisch pedicure’ zodat deze een behandeling kan geven die past bij dit ziektebeeld.

Ook al zijn er geen klachten. Het is toch aan te raden om enkele malen per jaar uw voeten te laten checken door de gespecialiseerd pedicure.

De voeten van diabetespatiënten kunnen namelijk extra kwetsbaar zijn.
Het diepe en/of oppervlakkige gevoel in de voeten kan verminderen of uitvallen.

De voeten kunnen zelfs van stand veranderen, daarom is voorzichtigheid geboden.

Dit wordt getest d.m.v. een screening.

Het voorkomen van voetproblemen is essentieel.

 

 

ALGEMENE ADVIEZEN :

- Controleer dagelijks uw voeten op eventuele wondjes of huidbeschadigingen.
- Controleer dagelijks of er niets in uw schoenen zit, zoals steentjes.
- Wandel en fiets regelmatig. Dit bevordert de bloeddoorstroming.


Per 1 januari 2013 moet u een Simm's-classificatie hebben, wilt u in aanmerking blijven komen voor een vergoeding.

De Simm's-classificatie wordt vastgesteld door de huisarts of een bevoegde praktijkondersteuner. Dit betekent voor u dat u een screening (voetonderzoek) moet laten uitvoeren. Komt u bij de huisarts of de praktijkondersteuner voor uw controle, vraag dan om het vaststellen van de Simm's-classificatie. Mocht u niet voor controle naar huisarts of praktijkondersteuner moeten, maak dan een afspraak.
Is bij u een Simm's-classificatie 0 vastgesteld, dan is het afhankelijk van uw aanvullende verzekering of u uw voetzorg vergoed krijgt. Dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden.
Verder verandert er voor u niets. Als u bij een Simm's-classificatie van 1 of hoger vastgesteld is, wordt u doorverwezen naar een pedicure of podotherapeut waarmee de zorggroep (waarbij uw huisarts aangesloten is) een overeenkomst heeft.